Triedy a ich učitelia

  Triedna učiteľka 2.A: Mgr.Hannka Blaščáková    Triedna učiteľka 2.B: Mgr.Jelka Fabiánová  
 
 
 
 
 
Triedna učiteľka 2.C : Mgr.Ninka Kolcunová