2.A

                 2.B

     KONCOROČNÁ PÍSOMKA --- z MAT,SJL,VLA,PRI