Oznam pre 2.C

10.06.2014 20:54

Prosím žiakov 2.C aby sa pripravili na koncoročnú písomku z SJL. Každý rodič o tom musí byť 

informovaní. Ďakujem, Vaša p. uč. Nina Kolcunová <3 

—————

Späť